Výběr realizovaných zakázek z posledních let

Zemědělské stavby | Průmyslové stavby | Státní správa | Dopravní stavby | Lokality pro výstavbu RD

Zemědělské stavby

Rekonstrukce a rozšíření školního statku Rožnov pod Radhoštěm

Studie zahrnuje objekty pro chod skotu, koní, ovcí, prasat, sklady sena, silážní žlab, hnojiště, školský objekt pro výuku a ubytování studentů a byt správce, kontejnerová bioplynová stanice, včetně napojení areálu na IS a komunikace. Studie je zpracována včetně projednání na úřadech.
Investor: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

 

Porážka drůbeže – Farma Kalhov

Stavební úpravy stávajícího skladu na porážku drůbeže. PD pro společné povolení stavby, včetně projednání na úřadech a vyřízení povolení ke stavbě.
Investor: Farma Kalhov , kraj Vysočina

 

Modernizace zemědělského areálu VSP GROUP Olešnice

 • Bioplynová stanice Olešnice-Křtěnov-rozšíření
 • Uskladňovací jímka na kejdu
 • Stavební úpravy střech stávajících kravínů
 • Demolice stávající OMD
 • Novostavba stáje – OMD + porodna pro 263 ks
 • Novostavba tří objektů pro odchov telat různých věkových skupin o kapacitě 226 ks
 • Novostavba stáje pro výkrm 300 ks býků
 • Zpevněné plochy a manipulační plochy v areálu
 • Přípojky IS ke všem objektům
 • Dešťová kanalizace a kanalizace odpadních vod

Zpracování PD jednotlivých objektů pro územní a stavební řízení, projednání a úřadech a vyřízení stavebních povolení.
Investor: VSP Group,, a.s. Olešnice na Moravě, kraj Jihomoravský

 

Rozšíření střediska rostlinné výroby – farma Závidkovice

 • Bioplynová stanice -výkon KJ 618 kW
 • Uskladňovací jímka na kejdu
 • Vestavba kanceláře
 • Přístavba sociálního zázemí
 • Čerpací stanice PHM
 • Sklad zemědělských produktů
 • Ocelová kolna na zemědělské stroje

Zpracování PD jednotlivých objektů pro ÚŘ a SŘ v zemědělském areálu, včetně projednání na úřadech a vyřízení stavebních povolení.
Investor: Energy produkt plus s.r.o. Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina

 

Rekonstrukce zemědělského areálu – farma Nížkov

 • Novostavba stáje pro 339 dojnic
 • Hnojiště pro 2996 m3
 • Jímka na kontaminované vody 109 m3
 • Zpevněné plochy a komunikace v areálu

Zpracování studie, PD po společné povolení staveb, projednání na úřadech a vyřízení povolení ke stavbám.
Investor: Zemědělské družstvo Nížkov, kraj Vysočina

 

Novostavba produkční stáje – farma Opařany

PD zahrnuje demolici původního kravína, PD pro společné povolení stavby nového kravína pro 172 krav, včetně napojení stavby na IS, projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení. Novostavba hnojiště. Novostavba jímky.
Investor : ZD Opařany, Stádlec, kraj Jihočeský

 

Novostavba haly pro odchov 34000 ks drůbeže

Zpracování PD pro společné povolení stavby včetně projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení
Investor : SKOTCHEBA s.r.o. Chelčice, kraj Jihočeský

 

Stáj pro výkrm prasat Lavičky II – včetně modernizace stáje I

PD zahrnuje demolici původního objektu a novostavbu stáje pro výkrm 650 ks prasat včetně technologie, napojení na IS, nádrže na akumulaci dešťových vod, manipulační plochy. PD pro společné povolení stavby, Projednání PD na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : DS AGROS, a.s. Netín, Kraj Vysočina

 

Stavební úpravy stáje pro dojnice – Farma Litochovice

Rekonstrukce a přestavba stáje pro 220 ks produkčních krav včetně přípravny, a jímky, napojení na IS. PD pro společné povolení stavby, projednání na úřadech a vyřízení povolení ke stavbě.
Investor: Zemědělské a obchodní družstvo Předslavice, kraj Jihočeský

Průmyslové stavby

Sběrný dvůr a středisko Technických služeb města Odolena Voda

Sídlo TS – garáže, kanceláře, dílny, sklady, zastřešená rampa na kontejnery, sklad posypového materiálu, vrátnice se sociálním zázemím, mostová váha, zpevněné plochy pro umístění kontejnerů, napojení na veškeré IS, likvidace dešťových vod, oplocení, nové sjezdy na MK, přístupový chodník.
Rozsah PD : Studie, dokumentace pro společné ÚŘ a SŘ, pro realizaci stavby včetně projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : Město Odolena Voda, kraj Středočeský

 

Revitalizace výrobního areálu EVROMAT a.s. Ústí nad Labem

PD demolice původních objektů výroby a skladů, PD nové administrativní budovy, stavební úpravy truhlárny, nová skladovací hala a výrobní dvojlodní hala, parkovací a manipulační plochy v areálu firmy, připojení na všechny IS, likvidace dešťových vod.
PD pro demolici, PD pro společné ÚŘ a SŘ, projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení a AD.
Investor : EVROMAT a.s. Ústí nad Labem

 

Opravny Telč – Přístavba stanice technické kontroly a stavební úpravy školícího střediska

Stavební úpravy několika objektů v areálu firmy. PD pro územní a stavení řízení , projednání a vyřízení stavebního povolení a AD.
Investor : Opravny Telč a.s., kraj Vysočina

 

M-KOVO s.r.o. Rantířov

 • Automatická linka alkalického zinkování a černění včetně neutralizační stanice
 • Sklad hutního materiálu
 • Přístavba skladovací haly

PD stavebních úprav , novostavby a přístavby několika objektů v areálu firmy. Zpracování PD pro ÚŘ a SŘ, včetně projednání a vyřízení stavebního povolení.
Investor : M-KOVO s.r.o. Rantířov , Kraj Vysočina

Státní správa

Vstupní objekt věznice Velké Přílepy

Přístavba prostoru pro návštěvy odsouzených včetně sociálního zázemí, úprava vstupního objektu věznice, vybudování vjezdového bezpečnostního koše.
PD pro ÚŘ,SŘ a realizaci stavby včetně projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : ČR Vězeňská služba, Věznice Praha-Ruzyně

 

Akademie – Vybudování výcvikového centra vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem

Rekonstrukce celého objektu – zateplení, statické úpravy, rekonstrukce veškerých rozvodů elektroinstalace, a zdravotechniky. PD pro SŘ a realizaci stavby, projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : ČR Vězeňská služba, Stráž pod Ralskem

 

Rekonstrukce výdejny PHM Přáslavice

Stavba v areálu vojenského újezdu Libavá zahrnuje stavební úpravy stávající zpevněné plochy pro těžkou vojenskou techniku, nové zastřešení PHM ,stavební úpravy výdejního prostoru a sociálního zázemí pro personál, nové zastřešení nadzemních nádrží PHM.
Dokumentace pro ÚŘ, SŘ a realizaci stavby, projednání a vyřízení povolení ke stavbě, včetně AD.
Investor : ČR – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

 

Novostavba garáže SDH v Popovicích

Novostavba garáže spolku dobrovolných hasičů včetně úpravy veřejného prostranství v centru obce. PD pro společné řízení, včetně projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : Město Jičín, kraj Královéhradecký

 

Sociální zázemí hřbitova v Jičíně

Rozšíření sociálního zázemí pro personál -šatny,umývárny, dílny, nové sociální zázemí pro veřejnost, novostavba garáží pro pohřební službu, úprava chodníků, parkoviště, a provozního zázemí hřbitova včetně napojení na IS. PD pro společné řízení, provádění stavby, projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : Město Jičín, kraj Královéhradecký

 

Rekonstrukce a stavební úpravy budovy OÚ v Dušejově a Hojkově

Izolace spodní stavby, výměna oken, dveří, výměna krovu a krytiny. PD pro povolení a provedení stavby, včetně AD.
Investor : Obec Dušejov, Kraj Vysočina

 

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v ul. Matky Boží v Jihlavě

Stavební úpravy stávajícího objektu v památkové zóně města zahrnuje změnu užívání provozovny na 2 byty chráněného bydlení, bezbariérový přístup do budovy, výměna vnitřních instalaci elektrických a ZTI. PD pro ÚŘ, SŘ, provádění stavby, vyřízení povolení ke stavbě,včetně provádění autorského dozoru. Výtah v domě s pečovatelskou službou v Jihlavě.
PD pro společné povolení stavby s vyřízením povolení ke stavbě.
Investor : Statutární město Jihlava, kraj Vysočina

Dopravní stavby

Parkoviště v ul. Berky z Dubé, Dačice

Novostavba parkoviště pro 68 vozidel, jízdní kola, obslužné a manipulační plochy, veřejné osvětlení, plochy zeleně, včetně odvodnění.
PD pro společné řízení a realizaci stavby, včetně projednání na úřadech a vyřízení povolení ke stavbě.
Investor : Město Dačice, kraj Jihočeský

 

Rekonstrukce ulice K Sokolovně, Rapotice

Rekonstrukce chodníků, komunikace, dešťová kanalizace, řešení veřejných ploch u Sokolovny. PD pro ÚŘ, SŘ, realizaci stavby, projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení a AD na místě stavby.
Investor : Obec Rapotice, Kraj Vysočina

 

Novostavba chodníků v obci Nejepín

Chodník délky 360 m včetně odvodu dešťových vod, IN
PD pro společné ÚŘ + SŘ, včetně IČ a projednání na úřadech.
Investor : Obec Nejepín, kraj Vysočina

 

Přechody pro chodce na silnici II/151, Dačice

Dva přechody pro chodce včetně nasvětlení a bezbarierových úprav navazujících chodníků.
PD pro společné ÚŘ a SŘ, PD pro provedení stavby, včetně projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : Město Dačice, Kraj Jihočeský

 

Oprava chodníků v ul. Máchova, Dačice

Oprava stávajících a výstavba nových chodníků, včetně odvodnění, PD pro společné povolení stavby a výběr zhotovitele, projednání a vyřízení povolení ke stabě.
Investor: Město Dačice, Kraj Jihočeský

 

Přechod pro chodce ul. Havlíčkova, Přibyslav

Úprava chodníků, přechod pro chodce včetně nasvětlení, PD pro ÚŘ,SŘ a výběr zhotovitele, projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Ivestor : Město Přibyslav, Kraj Vysočina

 

Chodník a přechod pro chodce, silnice I/34, Kohoutov

Přechod pro chodce včetně osvětlení přechodu a doplnění veřejného osvětlení komunikace a novostavba chodníku. PD pro územní a stavební řízení a pro realizaci stavby včetně projednání a vyřízení stavebního povolení.
Ivestor : Město Žďírec nad Doubravou, Kraj Vysočina

Lokality pro výstavbu RD

Lokalita pro výstavbu 3 Rodinných domů, Růžená

Umístění RD, sjezdy na MK, napojení RD na IS vodovod, kanalizaci, kabelové rozvody NN, veřejné osvětlení. PD pro ÚŘ, pro SŘ včetně vyřízení stavebního povolení.
Investor : Obec Růžená, Kraj Vysočina

 

Obec Velký Beranov – Lokalita pro 20 RD – I. a II. Etapa

Komunikace, chodníky, napojení dvaceti RD na IS -vodovod, kanalizace dešťová splašková, kabelové rozvody NN, rozvody plynu a veřejného osvětlení. PD pro UŘ, SŘ včetně projednání na úřadech a vyřízení stavebního povolení.
Investor : Obec Velký Beranov, kraj Vysočina

 

Komunikace a inženýrské sítě, Rounek

Komunikace a parkovací plochy délky 63 m, vsakovací zař., vodovod, kabelové rozvody NN, veřejné osvětlení pro napojen4 RD. PD pro ÚR,SP a realizaci stavby, projednání a vyřízení povolení ke stavbě.
Investor : Obec Vyskytná nad Jihlavou, kraj Vysočina

 

Komunikace a IS pro výstavbu RD, Švábov

Umístění RD, komunikace s chodníkem, kabelové vedení NN, veřejné osvětlení, napojení na obecní vodovod a obecní kanalizaci. PD pro ÚŘ, SŘ a výběr zhotovitele, vřetně vyřízení stavebního povolení.
Investor : Obec Švábov, kraj Vysočina

 

Komunikace a IS pro výstavbu RD, Jihlava – ulice Vrchlického

Účelová komunikace, chodník, parkovací pruh, přípojky IS pro napojení RD. PD pro územní. stavební řízení a realizaci stavby, projednání na úřadech a vyřízení povolení ke stavbě.
Investor : Ing. Svoboda, kraj Vysočina