Reference - Výběr z prováděných zakázek

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

 • ROSTLINNÁ VÝROBA
  • Bioplynová stanice Keřkov, Skladovací jímka a silážní žlab - PD pro územní a stavební řízení, investor SATIVA Keřkov a.s., okr. Havlíčkův Brod, rok 2011
  • Bioplynová stanice, skladovací jímka a silážní žlab JILEM, projekt pro ÚŘ a SŘ s vyřízením povolení stavby, pro firmu BGS Biogas a.s. Světlá nad Sázavou, rok 2011
  • Bioplynová stanice Starý Pelhřimov, projekt pro územní a stavební řízení s vyřízením stavebního povolení - Investor AGROSPOL Stará Pelhřimov s.r.o, rok 2011
  • Bioplynová stanice, silážní žlab Pohled, projekt pro ÚŘ, a SŘ včetně vyřízení stavebního pvolení pro firmu BGS Biogas a.s., okr. Havlíčkův Brod, rok 2011
  • Bioplynová zemědělská stanice SLAVÍKOV - projekt pro ÚŘ, SŘ a realizaci stavby, Družstvo vlastníků půdy Slavíkov, okr. Havl. Brod
  • rok 2010
  • Bioplynová zemědělská stanice a uskladňovací jímka se stáčecí plochou v Podědabech, PD pro ÚŘ, SŘ a realizaci stavby pro ZN AGRO s.r.o. Havlíčkův Brod, rok 2010
  • Ekologizace farmy k.ú. Malešov u Hoštky - BIOPLYNOVÁ STANICE, Skladovací jímka, Silážní žlaby (dokumentace pro ÚŘ, SŘ včetně stavebního povolení a realizace stavby), Investor : AGRO Hoštka a.s., okr. Litoměřice, Dodavatel technol. BGS Biogas a.s. rok 2010
  • Bioplynová zemědělská stanice, uskladňovací jímka a silážní žlab ZD KOROLUPY, projekt pro územní a stavební řízení,realizační dokumentace a skutečné provedení stavby, Investor : ZD Korolupy okr. Znojmo, rok 2010
  • Bioplynová zemědělská stanice a uskladňovací jímka se stáčecí plochou v Podědabech, PD pro ÚŘ, SŘ a realizaci stavby pro ZN AGRO s.r.o. Havlíčkův Brod, rok 2010
  • Zemědělská bioplynová stanice VOD KÁMEN Věžná, PD pro územní a stavební řízení, pro realizaci stavby (rozdělení na etapy : Bioplynová stanice, Uskladňovací jímka, Silážní žlab), Investor . VOD Kámen, Dodavatel technologie BGS Biogas a.s., rok 2010
  • Bioplynová zemědělská stanice Horní Bradlo - Javorné (PD pro územní a stavební řízení s vyřízením stavebního povolení, včetně PD pro realizaci stavby
   I. etapa -Bioplynová stanice
   II. etapa -Silážní žlab
   III. etapa - Uskladňovací jímka
   Investor Zemědělská a.s. Horní Bradlo,Javorné, dodavatel technologie BGS Biogas a.s., rok 2010
  • Bioplynová stanice k,ú, Krucemburk, pro společnost BIOS Krucemburk s.r.o. projekt pro územní a stavební řízení. Rok 2009
  • Bioplynová zemědělská stanice, Dofermentor a uskladňovací jímka ve Střížově, projekt pro územní a stavební řízení s vyřízením stavebního povolení, inv estor AGRO družstvo vlastníků Puklice, rok 2009
  • Zemědělská bioplynová stanice v Číhošti - PD pro územní a stavební řízení, realizace a skutečné provedení stavby , investor : ENERGY produkt plus s.e.o. Světlá n.Sázavou, rok 2009
  • Novostavba bioplynové stanice v Kačině v roszasu PD pro SŘ a realizaci stavby, Investor BIOPLYN Kačina s.r.o., Svatý Mikuláš, rok 2009
  • Bioplynová zemědělské stanice k.p. Kamenice u Jihlavy, projekt pro ÚŘ, SŘ a realizaci stavby ( v rozsahu I. etapa Bioplynová stanice s uskladňovací jímkou, II. etapa Silážní žlab s jímkou) Investor : Lactoenergo s.r.o. Jihlava, rok 2009
  • Bioplynová zemědělská stanice k.ú. Telč, projekt pro územní a stavební řízení, včetně vyřízení stavebního povolení, pro firmu BGS Biogas a.s., Invesor Lactoenergo s.r.o., Jihlava,rok 2009
  • Bioplynová stanice Hodkovice , AGRO Jesenice u Prahy a.s.- dokumentace pro stavební řízení v r. 2008
  • Rekonstrukce stávajícího sila s přístavbou sušárny pro ZERAS Radostín a.s.
  • Zemědělská bioplynová stanice VSP GROUP a.s. Olešnice v r. 2008
  • Dílna údržby motorových strojů pro pana Tomana ve Vyskytné u Jihlavy v r. 2007
  • Obilní ocelová sila ARAJ 3 x 1980 tun s rekonstrukcí stávajících halových skladů obilí včetně dopravních cest pro Zemědělskou společnost ve Skalsku
  • Ocelová obilní sila ARAJ 3 x 2.120 tun včetně plynové sušárny obilí včetně dopravních cest pro ZEAS a.s Trnov
  • Obilní sila nadzemní 4 x 700 tun GRUBER včetně rekonstrukce posklizňové úpravy pro Dobrosev a.s. v Dobroníně
  • Ocelové silo na tekuté krmivo LIPP s dopravními cestami pro PROVENU a.s. Náchod, ve farmě Třtice
  • Ocelová nádrž LIPP na kejdu s dopravními cestami pro GENAGRO a.s. Říčany
  • Ocelová obilní sila LIPP 2 x 1400 t v Dolanech
  • Ocelová obilní sila DINA o kapacitě 4 x 750 tun pro skladování obilí s dopravními cestami pro ZD Velká Losenice
  • Ocelová nádrž LIPP na skladování kejdy v Sousedovicích pro ZD
  • Sklad volně loženého obilí na 900 tun ve Vesci
  • Sklad brambor s třídírnou na 5.600tun v Choustníku pro firmu BOHEMIA CHIPS Tábor
  • Sklad obilí pro 900 tun s manipulačními plochami ve Vescích u Dačic pro pana Švece
  • ...
 • ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
  • Novostavba kravína pro 117 krav v Sázavě – PD pro SŘ a realizaci stavby r. 2008
  • Středisko pro chov prasat ve Střížově pro Agrodružstvo vlastníků Puklice Porodna prasnic, dochovna selat, přístavba provozní sekce, připojení na IS r. 2008
  • Rekonstrukce střediska živočišné výroby s dojírnou v Dobroníně
  • Výstavba stáje pro dojnice s dojírnou ve Velé Bíteši pro paní Adamovou
  • Teletník pro 182 ks v Přísece pro Agrodružstvo vlastníků Puklice v r. 2007
  • Adaptace kravína K102 na stáj pro 190 dojnic s dojírnou v Herolticích
  • Adaptace a oprava kravínů, teletníku a novostavba dojírny ve Střížově
  • Přístavby a vestavby dojíren s technologií De Laval, Fullwood, Westfalia, Agrostroj Pelhřimov pro různé investory
  • Novostavba kravína pro 268 krav s dojírnou Westfalia v Nížkově
  • Projekt adaptace kravína na bezstelivovou stáj pro prasata s kruhovou jímkou na kejdu ve farmě Žďírec- Dobrosev a.s. Dobronín
  • Rekonstrukce dojírny 2 x 12 AGROMILK Pelhřimov v Novém Veselí, Rekonstrukce dojírny v Lesonicích,
  • Rekonstrukce kravína na porodnu prasnic ve Žďírci – Dobrosev a.s. Dobronín
  • Venkovní individuelní boxy pro telata v Růžené, v Pyšeli
  • Adaptace kravína K96-7 na boxovou stáj pro 93 krav s porodnou a novostavba dojírny FULWOOD v Přísece – Agrodružstvo vlastníků Puklice
  • Novostavba kravína pro 257 krav v Přísece pro Agrodružstvo vlastníků Puklice
  • Kravín pro 177 krav a přístavba dojírny v Korolupech
  • Projekt kruhové dojírny DeLaval pro ZOD Vysoké Studnice a Luka nad Jihlavou, Klas Nekoř a.s.,
  • Výstavba pavilonu D pro 160 ks krav, adaptace stáje pro 60 ks býků, adaptace teletníku a přístavba lehárny, stavební úpravy kravína na porodnu krav, výstavba hnojiště a dopravní napojení v hospodářském středisku ZD Novoveselsko v Novém Veselí
  • ...
 • RODINNÉ FARMY
  • Novostavba kravína s rybinovou dojírnou v Milíkově
  • Novostavba kravína pro 75 krav s dojírnou ve Dvorku u Přibyslavi pro pana Pometla
  • Novostavba stáje pro 5 koní,sklad,hnojiště,jímka a inženýrské sítě v Rácově pro pana Buriana
  • Kravín pro 50 krav a 14 jalovic s dojírnou 1x5 stání v Záborné pro pana Myslíka
  • Novostavba kravína pro 48 krav a přestavba stáje na kravín v Žižkově Poli ,s dopravním napojením a připojením na IS pro pana Henzla
  • Novostavba kravína pro 48 krav s vestavbou dojírny 1x5 stání s mléčnicí,jímkou a hnojištěm v Záborné pro pana Vacka
  • Novostavba kravína pro 84 krav a 12 jalovic s vestavbou dojírny a jímkou na kejdu 958 m3 a zpevněnými plochami a IS v Březce pro paní Adamovou
  • Novostavba stáje pro 72 ks skotu s hnojištěm v Dolní Jablonné pro pana Musila
  • ...
 • VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
  • Rekonstrukce rybníka ve Vílanci
  • Projekt pro napájení sádek pro Rybářství Telč
  • Odbahnění rybníka pro Obec Jihlávka
  • Revitalizace rybníka Mastník s opravou hráze pro Obec Brzkov
  • Úprava Žďíreckého potoka pro Obec Dobronín
  • Novostavba rybníčku v Budislavi pro pana Vomelu
  • ...

BYTOVÉ A OBČANSKÉ STAVBY

 • Provádění inženýrské činnosti pro územní řízení na novostavbu „Prodejny PLUS v Třešti“, včetně vyřízení demolice původních objektů INTERIER Třešť. 2007
 • SHOPPING CENTRE PLZEŇ II – Objekt A – obchodní jednotka MAXX KUCHYNĚ. 2008
 • Projektová dokumentace skutečného provedení elektroinstalace pro administrativní budovu v Havlíčkově Brodě pro firmu B:TECH. 2007
 • Provozní objekt firmy OPRAVNY Telč a.s. – přestavba jídelny, sociálního zařízení a prostoru pro měření emisí , PD pro stavení řízení s vyřízením stavebního povolení. 2007
 • Projekt pro územní řízení, SŘ a realizaci stavby na akci : Nová bytová zástavba v obci Cejle pro 12 RD – včetně všech IS (plyn, voda, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení. 2007
 • Výstavba bytových domů -Slunečný vrch, Horní Kosov s napojením na IS pro firmu UN Stav Chotěboř, dokumentace pro územní řízení 2006
 • Inženýrské sítě pro 4 RD ve Stříteži – dokumentace prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, elektrické rozvody nn a plynovodní řad – PD pro územní a stavební řízení s vyřízení stavedbního povolení. 2006
 • Hala pro jízdárnu v Karlových Varech , paní Valeriánová – PD pro územní a stavební řízení. 2006
 • Sklad nebezpečných odpadů pro Technické služby Havlíčkův Brod – PD pro stavební řízení s vyřízení stavebního povolení. 2006
 • Projekt pro stavební řízení na s vyřízení stavebního povolení na Stanici technické kontroly v Telči pro Opravny Telč a.s. 2005
 • Rekonstrukce polní cesty Hojkov, Dušejov, Rantířov. 2007
 • Novostavba rodinného domu roubeného a výstavba rybníčku v Budislavi – projekt pro územní řízení a stavební řízení včetně vyřízení stavebního povolení. 2005
 • Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na úpravy střech a oken pro Kraj Vysočina : SOU v Třebíči, SOU řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. 2004
 • Projekty rodinných domků v Jihlavě, ve Štokách, ve Stonařově, v Hybrálci, Stříteži, Stranné atd.
 • ...

PRUMYSLOVÉ STAVBY

 • Projekt elektroinstalace pro firmu Bohemian Technologies Havlíčkův Brod Na akci AMMERAL BELTECH v Jihlavě. 2005
 • Stanice technické kontroly v Telči pro Opravny Telč a.s. 2005
 • Elektroinstalace na INTERSPAR Tábor pro SŘ a realizaci stavby – investor Bohemia Technologies Havl. Brod. 2005
 • Projekt elektroinstalace pro AGROPODNIK Jihlava. 2005
 • Projekt pilařského provozu v Brusném
 • Projekt vrátnice, rampy, manipulačních ploch a parkoviště pro firmu SASPELI v Polné
 • Provozní sklad polyesterové pryskyřice-firma ACO Přibyslav
 • Projekt servisního objektu s garážemi a administrativní částí pro firmu VKS Pohledští Dvořáci
 • Projekty elektroinstalace, kabelových přípojek, kabelových rozvodů světlených a silnoproudých pro „Lisovnu řepkového oleje“ pro Agropodnik a.s. Dobronín
 • Projekty elektroinstalace na INTERSPAR Tábor pro SŘ a realizaci stavby pro Bohemia Technologies Havlíčkův Brod
 • Zpracování elektroinstalace pro firmu BEKAERT TEXTILES CZ Plandry – připojení závodu, změny užívání haly B2,C1,C2,projekt pro SŘ na výstavbu expediční haly
 • Projekt elektroinstace a kabelových rozvodů pro SŘ a realizaci „Žárová zinkovna WIEGEL Velké Meziříčí“ pro firmu BT Havlíčkův Brod
 • Projekt prováděcí silnoproudé elektroinstalace pro výrobní halu kovovýroby WIEGEL v Žebráku pro BT Havlíčkův Brod
 • Dostavba skladů, půdní vestavba a vzorkovna s reprezentačními prostorami pro firmu MIVOKOR s.r.o. Polná
 • ...

 
 
  © AGROPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Web & design