Údaje o firmě

Firma AGROPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. vznikla na jaře roku 1994, jako nástupnická organizace Agroprojektu Brno státní podnik a tudíž se může pochlubit více jak čtyřicetiletou tradicí v projektování staveb. Všem nabízíme širokou škálu odborných prací, podložených našimi dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

V současné době se firma stabilizovala na počtu 9 zaměstnanců a složením profesí je schopná zajišťovat komplexní projekční práce. Našimi zákazníky jsou podnikatelé, zemědělská družstva, soukromě hospodařící zemědělci, obecní a městské úřady i občané. Vycházíme vstříc investorům při získávání dotací z fondů EU a Operačních programů pro zemědělství a jsme schopni přizpůsobit dokumentaci těmto pomínkám.

Vlastními zaměstnanci firma zajišťuje profese :
 • Stavební řešení stavby
 • Elektroinstalace silnoproudé a hromosvody
 • Vnitřní vodoinstalace
 • Požární bezpečnost staveb
 • Zpracování stavebních rozpočtů
 • Inženýrskou činnost
 • Vynětí půdy ze ZPF
 • Výpočet pásem hygienické ochrany
 • Zpracování Oznámení dle zákona 100/2001 o vlivu stavby na životní prostředí
Externě zajišťuje specialisty z oborů :
 • Statika
 • Vzduchotechnika, topení ,zdravotechnika
 • Strojní technologie

Ceny projektových prací se pohybují v poměrně nízkých cenových relacích a jsou stanoveny dohodou. Projektové práce zajišťujeme včetně projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a správci sítí i s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavebním úřadu – zákazník nemusí být zatížen těmito složitými a časově náročnými záležitostmi.

Firma je zanesena v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 2.2.1994, vložka 13923

 
 
  © AGROPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Web & design